Meester van jeZelf

Ervaar je invloed op je totale Gezond & Wel-Zijn. Innerpowerment – jezelf zijn, thuis èn op het werk. 

Rust  in je hoofd, Vertrouwen  in je lijf en Vrij  en Blij  vanuit je hart, in je persoonlijke leven én op je werk. De trainings- en coachingstrajecten die Meester van jeZelf  aanbiedt zijn er ten tijden op gericht om dit bereiken. Om (weer) bewust meester van jezelf te zijn.

Innerpowerment: Persoonlijke ontwikkeling

Door mensen zelf te laten inzien en ervaren hoe zij met hun gedachten, taalgebruik en lichaamsignalen hun eigen gevoel beïnvloeden en hen te laten ontdekken hoe eenvoudig zij direct meer positiviteit, ruimte en ontspanning kunnen creëren, worden zij bewust(er) van hun eigen regie over hun (be)leven. Zij voelen zij zich meer zichzelf, groeien in zelfvertrouwen. Het stimuleert creativiteit en zelfoplossend vermogen.
Empowerment: Teamontwikkeling

Door middel van dynamische workshops train ik managers en groepen/teams in het toepassen van positief (om)denken en doen om het beste in zichzelf en elkaar naar boven te brengen. Door de nadruk te leggen op wat (al) wel werkt voelen teamleden zich meer gezien en gehoord. Het versterkt de onderlinge verbinding en van daaruit het verlangen èn de bereidheid om constructief naar een gezamenlijk doel toe te werken. Het vergroot persoonlijke effectiviteit waardoor ze met plezier tot betere samenwerking en (team)successen komen.
Tijdens de trainingen en coachingsmomenten sta ik onder andere stil bij de kracht van taal en het enorme (onderschatte) effect van woorden en effectieve lichaamstaal, houding en ademhaling. Aandachtsgebieden die het zelfherstellend vermogen activeren en je in staat stellen bewuste keuzes te maken.

De tools die ik hierbij inzet zijn een krachtige mix van eenvoudige elementen uit o.a.  de Solution Focussed Therapy (SFT), NLP, Psychosynthese, (emotioneel) Lichaamswerk,  Ademwerk, Mindfulness,  TA, Touch of Matrix, Boven de Lijn en aangevuld met enkele verrassend eenvoudig, maar zeer krachtig en effectieve eigen ontdekkingen. Methodes die ik al vele jaren met succes toepas.

Wil jij uit die cirkel van pijn, onzekerheid en worstelingen met jezelf en  jouw jouw omgeving komen en heb je een groot verlangen om het beste uit jezelf te halen? Is het tijd om de onderlinge verstandhouding en samenwerking binnen je team/groep te verbeteren en weer sterke verbinding te voelen met jullie gedeelde verlangens, doelen en activiteiten?

Neem dan gewoon contact met ons op. In een eerste gesprek onderzoeken we waar je staat, waar je naar toe wilt  en laat ik je zien wat ik kan doen om de cirkel te doorbreken en jou weer te laten stralen.